Römork


Römork motorlu araçlar kullanılarak çekilen insan veya yük taşıma konusunda imal edilmiş motorsuz taşıtlar olarak yer almaktadır.

Bir bölümü motorlu taşıt ya da araç üzerine oturacak, taşıdığı yükün ve kendi ağırlıklarını bir bölümü motorlu araç kullanılarak taşınan römorka yarı römork adı verilmektedir.Azami yüklü ağırlığı 750 kg olan römork veya yarı römorka hafif römork adı verilmektedir.En yaygın olan sistem torsiyonlu sistemlerdir. Römorkun üst bölgesineyüklenecek olan yük arttıkça, sistem daha başarılı yaylanma sergileyebilir. Bu sistemlere sahip römorkla yüksüz iken çekilmemesi gerekmektedir. Boş çekilmeleri gerekli ise, bozuk yollar üzerinde sıçrama yapmamaları, çekecek olan aracı ve diğer araçları tehlikeye sokmamaları konusunda, kum torbası kullanılabilir. Üçyol tarım firmasındarömork modellerini satın alabilirsiniz.